TechninisProjektas.lt

Visi Projektavimo Darbai Vienoje Vietoje​
Pasidalink su draugais:

<<Grįžti į pagrindinį puslapį

Konstrukcijų dalis

Konstrukcijų dalį sudaro šie sprendinių dokumentai:

Aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte nurodomi:

 • – normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši Projekto dalis;
 • – bendrieji pažintiniai duomenys: geologinės ir hidrogeologinės, klimato sąlygos;
 • – rekonstruojamų ir remontuojamų statinių atveju – esamų statinių konstrukcijų ir jų elementų būklės įvertinimas, paaiškinimai, kaip jie atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus, funkcinę paskirtį;
 • – pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys pateiktus projektinius sprendinius, informacija ir duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais dokumentais.

Techninės specifikacijos. Jose nustatomi:

 • – bendrieji nurodymai dėl: reikalingų papildomų geologinių ir kitų tyrimų būtinumo prieš rengiant Projekto dalies Darbo projektą, Projekto dalies Darbo projekto ekspertizės atlikimo būtinumo, atliekamų bandymų (nurodant bandymų metodiką ir rezultatų įvertinimo kriterijus), sąrašai paslėptų darbų, nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus;
 • – reikalavimai statybos (montavimo) darbams;
 • – reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms): mūro, gelžbetonio, metalo, medienos gaminiams, armatūrai, betonui, skiediniui, jiems gaminti naudojamoms medžiagoms, hidroizoliacijos, šiltinimo ir kitiems gaminiams;
 • – gaisrinės gebos (išlaikymas gaisro apkrovai) reikalavimai;
 • – restauravimo ir atkūrimo darbų technologijos (kai reikia).

Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami pirminiai skaičiavimai, pagal kuriuos rengiami statinio konstrukciniai sprendiniai, o jų rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose. Bendruoju atveju atliekami skaičiavimai:

 • – statinius ir jų konstrukcijas veikiančios apkrovos ir jų deriniai (taip pat vibracinės, seisminės);
 • – pagrindų ir pamatų tipų, kitų statinio laikančiųjų konstrukcijų – rėmų ir atskirų elementų – kolonų, sijų, išorės ir vidaus sienų, perdenginių, denginių konstrukcijų skerspjūvių parinkimo pagrindimo;
 • – pastovumo ir stabilumo užtikrinimo;
 • – konstrukcijų gaisrinės gebos (išlaikymo gaisro apkrovai);
 • – atitvarų šilumos laidumo skaičiavimai.

Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai:

 • – laikančiųjų konstrukcijų elementų išdėstymo schemos (konstrukcinės schemos);
 • – patalpų atitvarų (fasadų, vidaus sienų, perdangų), užtikrinančių reikalingus garso izoliavimo rodiklius, pjūviai su specifikacijomis.

Sąnaudų kiekių žiniaraščiai.