Techninis projektas

TECHNINIS PROJEKTAS- Projekto pirmasis ir pagrindinis etapas (visais atvejais privalomas), kurio sprendiniai detalizuojami darbo projekte. Techninis projektas rengiamas kaip vientisas dokumentas, nustatantis projektuojamo statinio esminius, funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus, bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas.  Pagal kurį:

  • atliekamas naujai statomo ar rekonstruojamo objekto Projekto derinimas;
  • atliekama Projekto ekspertizė (kai ji privaloma ar kai jos pageidauja Statytojas);
  • gaunamas statybos leidimas;
  • parenkamas statinio statybos rangovas;
  • rengiamas Darbo projektas;
  • parenkami statybos produktai bei įrenginiai ir pagal jame pateiktas technines specifikacijas, vadovaujantis Darbo projektu, atliekami statybos darbai;
  • vertinama (pagal techninių specifikacijų reikalavimus) statybos darbų ir pastatyto statinio kokybė;
  • pastatytas statinys pripažįstamas tinkamu naudoti, Techninio projekto technines specifikacijas pažymint žyma „Taip pastatyta“.
techniniai projektai

Techniniai projektai

VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 3.0/5 (4 votes cast)
Techninis projektas, 3.0 out of 5 based on 4 ratings