TechninisProjektas.lt

Visi Projektavimo Darbai Vienoje Vietoje​
Pasidalink su draugais:

<<Grįžti į pagrindinį puslapį

Susisiekimo dalis

 Susisiekimo dalį sudaro privažiuojamų kelių ir geležinkelių iki sklypo, sklypo vidaus transporto, kėlimo, krovos darbų įrenginiams reikalingų kelių, aikštelių ir kitų susisiekimo komunikacijų įrengimo projektiniai sprendiniai.

Šios dalies nuostatos gali būti taikomos rengiant magistralinių, valstybinių ir vietinės reikšmės kelių, geležinkelių, jūrų, upių ir oro uostų statinių projektus, įvertinus šių statinių specifinius reikalavimus.

Susisiekimo dalį sudaro:

Aiškinamasis raštas. Jame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. 

Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami šie skaičiavimai, kurių rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte ar brėžiniuose.

Techninės specifikacijos. Jose nustatomi:

  • – Bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant Projekto dalies Darbo projektą, atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai, sąrašai, nuorodos į specifinius normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus, kiti bendrieji reikalavimai;
  • – Reikalavimai statybos (montavimo) darbams: paruošiamiesiems darbams, žemės kasimo, pagrindų įrengimo ir tankinimo, dangų, bortų, vandens nuvedimo, pratakų, kelio ženklų, dangų ženklinimo ir kitiems darbams, jų kokybės kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai, jų įvertinimo metodai ir rodikliai);
  • – Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms) gruntui, pagrindo medžiagoms, dangoms, betonui, asfaltbetoniui, bortams, pralaidoms, kelio ženklams, kelių, geležinkelių priklausiniams, aplinkotvarkos elementams, įrenginiams, želdiniams ir jų priežiūrai.

Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai:

  • – automobilių kelių, geležinkelių planai, išilginiai ir skersiniai profiliai su pagrindiniais pagrindų ir dangų techniniais rodikliais (M1:500–M1:1000);
  • – sklypo kelių ir aikštelių planai, reikalingi profiliai su inžinerinių tinklų ir komunikacijų išdėstymu, pagrindiniais pagrindų ir dangų techniniais rodikliais (M1:200–M1:500).

Sąnaudų kiekių žiniaraščiai.