TechninisProjektas.lt

Visi Projektavimo Darbai Vienoje Vietoje​
Pasidalink su draugais:

<<Grįžti į pagrindinį puslapį

Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis

Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas – Projekto dalis, kurioje apskaičiuojama sumanyto statyti statinį įgyvendinimo visų išlaidų suma – išlaidų biudžetas. Skaičiuojamoji kaina nustatoma pagal sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodytų baigtinių darbų kiekius ir skaičiuojamuosius įkainius. Darbų skaičiuojamasis įkainis – baigtinio darbo vieneto visų išlaidų suma (be PVM). Statiniams, statomiems už valstybės ar savivaldybių lėšas ar finansuojančių institucijų nustatytais atvejais, taip pat Statytojui pageidaujant nustatant statinio statybos skaičiuojamąją kainą, taikomi kainų ir normatyvų rinkiniai, parengti vadovaujantis vidutinėmis rinkos kainomis. Ši Projekto dalis pateikiama tik Statytojui, yra komercinė paslaptis ir rengiama šiais atvejais:

  • – Kai projekto įgyvendinimui taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas, o Rangovas parenkamas pagal Techninį projektą;
  • – Statytojui pageidaujant, ir tai nurodyta Techninėje užduotyje.