TechninisProjektas.lt

Visi Projektavimo Darbai Vienoje Vietoje​
Pasidalink su draugais:

<<Grįžti į pagrindinį puslapį

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalį privaloma rengti projektuojant ypatingus statinius. Projektuojant neypatingus statinius, ji rengiama, jei yra bent vienas iš išvardytų atvejų:

 • – numatoma laikinai išsinuomoti papildomą žemės sklypą statybos produktams, sandėliuoti, statybiniams įrenginiams ir mechanizmams įrengti, laikinoms susisiekimo komunikacijoms ir laikiniems inžineriniams tinklams nutiesti;
 • – numatoma naudoti sudėtingus statybinius įrenginius, vykdyti netradicinius ar sudėtingus statybos darbus;
 • – numatoma statyti urbanizuotose teritorijose ar šalia esamų statinių;
 • – numatoma griauti esamus statinius, iškelti inžinerinius tinklus, laikinai uždaryti autotransporto eismą keliuose ar gatvėse, sustabdyti gamybinę ar ūkinę veiklą (rekonstruojant ar remontuojant) ir pan.;
 • – būtina parengti statybai sklypą, pasižymintį neįprastomis geologinėmis sąlygomis (karstiniai regionai, supilti, vandeningi, užpelkėję ar durpiniai gruntai, aukštas gruntinis vanduo ir pan.).

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies sprendiniuose nurodoma:

 • – geologinės ir hidrogeologinės statybvietės sąlygos;
 • – gruntinio vandens pažeminimo būtinumas;
 • – medžių, augmenijos, dirvožemio ir kito iškasamo grunto išsaugojimo ir panaudojimo sąlygos;
 • – griaunami esami statiniai ir iškeliami inžineriniai tinklai;
 • – susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų orientaciniai kiekiai (tonomis);
 • – gamybinės ir ūkinės veiklos sustabdymo sąlygos rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant statinius;
 • – autotransporto eismo keliuose ir gatvėse laikino uždarymo galimybės ir sąlygos;
 • – papildomo žemės sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandėliuoti, statybiniams įrenginiams ir mechanizmams įrengti, laikiniems keliams ir inžineriniams tinklams nutiesti galimybės ir sąlygos;
 • – aprūpinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuotekų šalinimo ar surinkimo galimybės ir sąlygos statybos metu; reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms;
 • – bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sąlygos;
 • – aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai;
 • – statinių statybos ir statybos darbų eiliškumo grafikas; specialūs reikalavimai statybos darbų technologijai;
 • – statybvietės planas su specifiniais statybos darbų organizavimo sprendiniais, kurių privaloma laikytis, kad būtų įvykdyti Projekto dalių sprendinių reikalavimai.