Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/projektu/domains/techninisprojektas.lt/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1276

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/projektu/domains/techninisprojektas.lt/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1313

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/projektu/domains/techninisprojektas.lt/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1317

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/projektu/domains/techninisprojektas.lt/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1345

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/projektu/domains/techninisprojektas.lt/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3536

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/projektu/domains/techninisprojektas.lt/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3543

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/projektu/domains/techninisprojektas.lt/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3556
Gaisrinės signalizacijos dalis - Techninis projektas

TechninisProjektas.lt

Visi Projektavimo Darbai Vienoje Vietoje​
Pasidalink su draugais:

<<Grįžti į pagrindinį puslapį

Gaisrinės signalizacijos dalis

 Gaisrinės signalizacijos dalį sudaro pastato (patalpų) gaisro aptikimo, įspėjimo apie gaisrą elektroninės ir garsinės signalizacijos duomenų perdavimo gaisrinės saugos tarnyboms, darbuotojams ir lankytojams sistemų projektiniai sprendiniai.

Gaisrinės signalizacijos dalį sudaro:

Aiškinamasis raštas. Jame pateikiami sprendinių duomenys, ir pagrindžiami ir paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai.

Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami gaisrinės signalizacijos sistemų, įrenginių ir tinklų parinkimui reikalingi skaičiavimai.

Techninės specifikacijos. Jose nustatomi:

 • – bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant Projekto dalies Darbo projektą, sąrašai atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kuriuose privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai, nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus, ir kiti bendrieji reikalavimai;
 • – reikalavimai statybos (montavimo) darbams: lauko ir pastatų įrenginių, laidų montavimo, izoliavimo, kitiems darbams, jų kokybės kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai ir jų įvertinimo metodai ir rodikliai);
 • – reikalavimai statybos produktams (medžiagoms, gaminiams), įrenginiams: aparatūrai, įrangai, kabeliams, laidams, vamzdžiams, izoliacinėms ir apsauginėms medžiagoms ir kt.

Brėžiniai. Bendruoju atveju parengiami šie brėžiniai:

 • – gaisrinės signalizacijos principinė schema su techniniais duomenimis;
 • – pastato (patalpų) schema (planas) su gaisro signalizacijos įrenginių ir tinklų pagrindiniais sprendiniais (M1:100–M1:200).

Sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

 

PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIS

Procesų valdymo ir automatizacijos dalį sudaro elektros energijos tiekimo įrenginių, teleinformatikos ir televaldymo, elektros pavarų iki 0,4 kV valdymo, technologinio proceso, pastato inžinerinių sistemų ir įrenginių valdymo ir automatizavimo projektiniai sprendiniai.

Procesų valdymo ir automatizacijos dalį sudaro:

Aiškinamasis raštas. Jame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai.

Sprendinius pagrindžiantys reikalingi skaičiavimai.

Techninės specifikacijos. Jose nustatomi:

 • – bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant Projekto dalies Darbo projektą, sąrašai atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai, nuorodos į specifinius normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus, ir kiti bendrieji reikalavimai;
 • – reikalavimai statybos (montavimo) darbams: automatizacijos skydų, matavimų ir kontrolės prietaisų, kabelių, laidų montavimo, izoliavimo, hermetizavimo, išbandymo, kitiems darbams, jų kokybės kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai ir jų įvertinimo metodai ir rodikliai);
 • – reikalavimai statybos produktams (medžiagoms, gaminiams), įrenginiams: komplektiniams įrenginiams, prietaisams, aparatams, kabeliams, laidams, vamzdžiams ir kt.

Brėžiniai. Bendruoju atveju parengiami šie brėžiniai:

 • – pagrindinių technologinių procesų (produkcijos gamybos, šilumos gamybos, nuotekų ir vandens valymo įrenginių, kitų procesų) funkcinės automatizavimo (valdymo, reguliavimo, matavimų, apskaitos, signalizavimo) schemos su pagrindiniais techniniais rodikliais;
 • – atskirų inžinerinių sistemų automatizuojamų procesų, įrenginių (elektros energijos tiekimo, šilumos mazgų, oro padavimo ir ištraukimo, dūmų šalinimo, gaisrų gesinimų ir kitų sistemų) funkcinės automatizavimo schemos su pagrindiniais techniniais rodikliais;
 • – signalų lentelės;
 • – pastato (patalpų) planas (schema) su pagrindiniais automatizavimo sprendiniais (spintų išdėstymu ir tinklų pagrindiniais sprendiniais (M1:50-M1:200))
 • – teleinformatikos ir televaldymo (TIV) sistemų struktūrinės schemos (signalizavimo, matavimo, kontrolės valdymo, reguliavimo ir kt.);
 • – TIV signalų surinkimo ir perdavimo schema.

Sąnaudų kiekių žiniaraščiai.