Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/projektu/domains/techninisprojektas.lt/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1276

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/projektu/domains/techninisprojektas.lt/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1313

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/projektu/domains/techninisprojektas.lt/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1317

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/projektu/domains/techninisprojektas.lt/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1345

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/projektu/domains/techninisprojektas.lt/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3536

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/projektu/domains/techninisprojektas.lt/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3543

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/projektu/domains/techninisprojektas.lt/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3556
Gaisrinės saugos dalis - Techninis projektas

TechninisProjektas.lt

Visi Projektavimo Darbai Vienoje Vietoje​
Pasidalink su draugais:

<<Grįžti į pagrindinį puslapį

 Gaisrinės saugos dalis

 Gaisrinės saugos dalyje pateikiami: statinių (patalpų) laikančiųjų konstrukcijų gebos vykdyti nustatytas funkcijas užtikrinimo gaisro metu, gaisro kilimo galimybės, ugnies ir dūmų plitimo statinyje apribojimo, gaisro išplitimo į gretimus statinius apribojimo, statinyje esančių žmonių saugaus išėjimo ar jų gelbėjimo kitomis priemonėmis užtikrinimo, žmonių įspėjimo ir gaisro gesinimo, ugniagesių saugaus darbo užtikrinimo sistemų pastatuose projektiniai sprendiniai ir Projekto gaisrinės saugos dalies vadovo parengtos užduotys (specifikacijos) kitų Projekto dalių projektiniams sprendiniams rengti.

Gaisrinės saugos dalį sudaro:

Aiškinamasis raštas.

Projektinius sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami skaičiavimai, kurių rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose.

Techninės specifikacijos. Jose nustatomi techniniai ir kokybės reikalavimai statybos produktams ir statybos (montavimo) darbams. Šiais reikalavimais papildomos atitinkamų Projekto dalių techninės specifikacijos.

Brėžiniai. Pateikiami šie brėžiniai:

  • – projektuojamų patalpų išdėstymas (M1:100–M1:200) vadovaujantis paskirties, technologiniais, funkciniais, žmonių evakuacijos, saugos ir kitais reikalavimais (nurodant patalpų pavadinimus, paskirtį, numerius, sprogimo ir gaisro pavojingumo kategorijas, pagrindinius patalpų matmenis, patalpų plotus, durų, vartų ir langų angas, varstymo kryptis, laiptus ir pandusus, lipimo kryptis);
  • – gaisrinių skyrių išdėstymas (M1:100–M1:200) (nurodant konstrukcijų atsparumo ugniai klasę, priešgaisrinių užtvarų atsparumo ugniai klasę, užpildų atsparumo ugniai klasę, konstrukcijose suprojektuotų inžinerinių sistemų vietose naudojamų sandarinimo sistemų atsparumo ugniai klasę), kitų gaisrinės saugos priemonių planas (nurodant stogo aptvėrimus, priešgaisrines kopėčias, liukus ir pan.);
  • – žmonių evakuacijos kelių ir krypčių planas (M1:100–M1:200) (nurodant evakuacijos ženklų išdėstymo vietas ir jų dydį, darbo vietų, lovų, sėdimų vietų ir kt., išdėstymą priklausomai nuo statinio paskirties, gaisro gesinimo priemonių išdėstymo vietas ir kiekį, gaisrinių čiaupų vietas ir rodiklius, pavojaus mygtukų vietas ir pan.);
  • – gesinimo darbams skirtų priemonių išdėstymo planas (M1:100–M1:500) (nurodant vandens ėmimo vietas, technikos išdėstymo aikšteles ir (ar) privažiavimo kelius, kitas gesinimo ir gelbėjimo darbų galimybes ir priemones);
  • – statinio gaisrinių skyrių ir priešgaisrinių užtvarų išdėstymo pjūviai (M1:100–M1:500) nurodant konstrukcijų atsparumą ugniai, priešgaisrinių užtvarų atsparumą ugniai, statinio altitudes, reikalingas gaisrinio skyriaus dydžio įvertinimui, ugniagesių patekimui ant statinio ir gaisrinės technikos privažiavimui.

užduotys (specifikacijos) kitoms projekto dalims. Kai rengiama Projekto gaisrinės saugos dalis, kitų Projekto dalių gaisrinę saugą užtikrinantys projektiniai sprendiniai rengiami vadovaujantis Projekto gaisrinės saugos dalies vadovo paruoštomis  užduotimis (specifikacijomis)