Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/projektu/domains/techninisprojektas.lt/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1276

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/projektu/domains/techninisprojektas.lt/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1313

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/projektu/domains/techninisprojektas.lt/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1317

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/projektu/domains/techninisprojektas.lt/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1345

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/projektu/domains/techninisprojektas.lt/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3536

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/projektu/domains/techninisprojektas.lt/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3543

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/projektu/domains/techninisprojektas.lt/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3556
Elektrotechnikos dalis - Techninis projektas

TechninisProjektas.lt

Visi Projektavimo Darbai Vienoje Vietoje​
Pasidalink su draugais:

<<Grįžti į pagrindinį puslapį

Elektrotechnikos dalis

Elektrotechnikos dalį sudaro elektros energijos tiekimo, transformavimo, paskirstymo, galios įrenginių, elektros pavarų virš 1 kV valdymo, teritorijos ir patalpų dirbtinio apšvietimo, įžeminimo, žaibosaugos, projektuojamų antžeminių ir požeminių elektros tinklų, pastatų elektros energijos sistemų projektiniai sprendiniai.

Elektrotechnikos dalį sudaro:

Aiškinamasis raštas. Jame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai.

Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami skaičiavimai, kurių rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose.

Techninės specifikacijos. Jose nustatomi techniniai ir kokybės reikalavimai, nurodymai atskirai kiekvienai sistemai (įtampos transformavimo, paskirstymo įrenginiams, įvadiniams tinklams, apšvietimui, galios įrenginiams, žaibosaugai ir kt.):

  • – bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus, prieš rengiant Projekto dalies Darbo projektą, sąrašai atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai, nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos (montavimo) darbus, kiti bendrieji reikalavimai;
  • – pagrindiniai reikalavimai statybos (montavimo) darbams: paruošiamiesiems, žemės kasimo, pagrindų paruošimo, elektros tinklų tiesimo, elektrotechnikos įrenginių montavimo, išbandymo, apsaugos nuo mechaninių pažeidimų, antikorozinio padengimo, izoliavimo, kitiems darbams, jų kokybės kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai, jų įvertinimo metodai ir rodikliai);
  • – reikalavimai statybos produktams (medžiagoms, gaminiams), įrenginiams: transformavimo, paskirstymo, apšvietimo, žaibosaugos, apskaitos, kontrolės prietaisams, kabeliams, laidams, vamzdžiams ir kt.;
  • – bendrieji nurodymai įrenginių naudojimui: sprogimo, gaisro ir darbų saugai užtikrinti, potencialiai pavojingų įrenginių naudojimui, apskaitos, matavimo ir apsaugos prietaisų patikrai ir bandymams.

Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai:

  • – elektros energijos tiekimo, transformavimo, paskirstymo schemos su įrenginių, prietaisų ir tinklų pagrindinėmis techninėmis charakteristikomis;
  • – generatorinių, akumuliatorinių, transformatorių pastočių, skirstomųjų punktų ir kt. planai su įrenginių išdėstymu (M1:100–M1:200);
  • – elektros tinklų (kabelių, oro linijų) už sklypo ribų planai su pagrindinėmis charakteristikomis (ilgis, laidininkų skerspjūvis), sudėtingų sankirtų pjūviai (M1:200–M1:1000);
  • – sklypo elektros tinklų, įžeminimo kontūrų, sklypo, automobilių kelių, gatvių, geležinkelių apšvietimo planai su pagrindinėmis charakteristikomis (M1:200–M1:500);
  • – pastatų magistralinių elektros tinklų, estakadų, kabelių kanalų, šynų išdėstymo planai (M1:100–M1:200);
  • – pastatų (patalpų) apšvietimo planai arba techninių duomenų lentelės (su patalpų ploto, gamybos kategorijos, apšvietos, šviestuvų ir lempų kiekio, paskaičiuotos elektros galios, šviestuvų apsaugos laipsnio, įrengimo vietos duomenimis).

Sąnaudų kiekių žiniaraščiai.