TechninisProjektas.lt

Visi Projektavimo Darbai Vienoje Vietoje​
Pasidalink su draugais:

<<Grįžti į pagrindinį puslapį

Branduolinės saugos dalis

Branduolinės saugos dalyje turi būti pateikiami: SS KSK klasifikavimas pagal jų atliekamas funkcijas ir svarbą saugai, branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos užtikrinimo priemonių projektiniai sprendiniai ir užduotys (specifikacijos) kitų Projekto dalių projektiniams sprendiniams parengti.

Branduolinės saugos dalį sudaro:

Aiškinamasis raštas.

Projektinius sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami skaičiavimai, kurių rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose.

Techninės specifikacijos. Jose nurodomi SS KSK saugos klasės ir seisminės kategorijos, ilgaamžiškumas, techniniai ir kokybės reikalavimai SS KSK, jų statybos produktams ir statybos (montavimo) darbams, bandymams ir techninei priežiūrai BEO statybos, pripažinimo tinkamu eksploatuoti ir eksploatavimo metu. Šia informacija papildomos atitinkamų Projekto dalių techninės specifikacijos;

Brėžiniai. Pateikiami šie brėžiniai:

  • – SS KSK išdėstymas patalpose (M1:100–M1:200) (nurodant patalpų pavadinimus, numerius);
  • – žmonių evakuacijos Projekte numatytų avarijų metu kelių ir krypčių planas (M1:100–M1:200) (nurodant evakuacijos ženklų išdėstymo vietas ir jų dydį, apšvietimo, vėdinimo, ryšio sistemas ir pan.);
  • – projektuojamų patalpų suskirstymo į stebimą ir kontroliuojamąsias zonas, kontroliuojamosios zonos suskirstymas į kategorijas, atsižvelgiant į planuojamą radiacinę būklę patalpose.

užduotys (specifikacijos) kitoms projekto dalims. Kitose Projekto dalyse SS KSK projektiniai sprendiniai rengiami vadovaujantis branduolinės saugos dalyje paruoštomis užduotimis (specifikacijomis).