Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/projektu/domains/techninisprojektas.lt/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1276

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/projektu/domains/techninisprojektas.lt/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1313

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/projektu/domains/techninisprojektas.lt/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1317

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/projektu/domains/techninisprojektas.lt/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1345

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/projektu/domains/techninisprojektas.lt/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3536

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/projektu/domains/techninisprojektas.lt/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3543

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/projektu/domains/techninisprojektas.lt/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3556
Bendroji dalis - Techninis projektas

TechninisProjektas.lt

Visi Projektavimo Darbai Vienoje Vietoje​
Pasidalink su draugais:

<<Grįžti į pagrindinį puslapį

Bendroji dalis

Bendrąją dalį sudaro:

Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis (bylų pavadinimai, žymenys);

Bendrieji statinio rodikliai.

Bendrasis aiškinamasis raštas, kuriame pateikiama ši informacija:

 • – projekto rengimo pagrindas, pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas Projektas, projektuojamo statinio (statinių grupės) statybos vieta (geografinė vieta), klimato sąlygos ir reljefas, statybos rūšis, statinio paskirtis, statinio kategorija (ypatingas, neypatingas, nesudėtingas), kiti reikalingi duomenys;
 • – trumpas statybos sklypo apibūdinimas (žemės vertinimas, sklype esantys statiniai, inžineriniai tinklai ir įrenginiai, želdiniai, geologinės, hidrogeologinės sąlygos, higieninė ir ekologinė situacija, aplinkinis užstatymas ir kt.);
 • – rekonstruojamiems ar kapitališkai remontuojamiems statiniams – esamos būklės (technologijos, statinių, konstrukcijų, įrenginių, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų techninės būklės) įvertinimas; esamo statinio (-ių) ir statybos sklypo statybinių tyrinėjimų) aprašymas;
 • – projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė); pagrindinės charakteristikos, paskirtis, produkcija gamybos (paslaugų) ar kitos planuojamos ūkinės veiklos programa;
 • – trumpas technologinio proceso, technologinių inžinerinių sistemų aprašymas;
 • – inžinerinių tinklų aprašymas;
 • – susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas; išorinio ir vidinio transporto judėjimo organizavimo principai;
 • – informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms;
 • – saugomos teritorijos apsaugos reikalavimai, kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas; apsauginės ir sanitarinės zonos;
 • – apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas;
 • – aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems sprendinių aprašymas;
 • – statybos sklype esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas;
 • – jeigu nagrinėjami keli statinio statybos variantai – jų analizė, išvados ir rekomenduojamas variantas.

Bendroji techninė specifikacija. Joje pateikiama:

 • – būtinos Projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai, kurių privalu laikytis įgyvendinant Projektą;
 • – Nurodymai ir reikalavimai Projekto ir statybos dokumentų parengimui;
 • – Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka:
 • – Nurodymai statybos sklypo paruošimui;
 • – Statybos darbų organizavimas ir metodai;
 • – Statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą.

Atliktų pritarimų, suderinimų sąrašas.

Brėžiniai:

 • – situacijos planas (M 1:1000–M 1:20 000);
 • – sklypo planas (statinių išdėstymo planas ir jų sąrašas nurodant statybos rūšį) (M 1:500 – M 1:1000);
 • – sklypo vertikalus planas (sklypo aukščių planas);
 • – sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) planas (M 1:200–M 1:500);
 • – suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas (M 1:200–M 1:500);
 • – inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų už sklypo ribų planai ir sudėtingų sankirtų pjūviai;
 • – pagrindiniai pastatų architektūrinės dalies aukštų planai ir pjūviai, pagrindiniai pastatų fasadai;
 • – pamatų schema ar planas, laikančiųjų konstrukcijų išdėstymo schema (ypatingų  [5.21] ir neypatingų statinių Projektuose);
 • – gamybos ar kitos veiklos rūšies, projektuojamos statinyje technologijos, jos ar statinio (jo inžinerinių sistemų) reikmes užtikrinančių technologijų (šilumos gamybos, šalčio gamybos, vandens ruošimo, nuotekų valymo ir pan.) technologinio proceso schemos (tik ypatingų statinių [5.21] ir statinių, įrašytų į valstybės investicijų programą) Projektuose;
 • – statinio (-ių) inžinerinių sistemų (vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, dujų, elektros, nuotolinio ryšio, gaisrinės saugos ir gaisro aptikimo, pranešimo apie jį ir gesinimo, dūmų, buitinių atliekų šalinimo, liftų, kitų sistemų) funkcinės ir kitos schemos (tik ypatingų statinių [5.21] ir statinių, įrašytų į valstybės investicijų programą) Projektuose.