Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/projektu/domains/techninisprojektas.lt/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1276

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/projektu/domains/techninisprojektas.lt/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1313

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/projektu/domains/techninisprojektas.lt/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1317

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/projektu/domains/techninisprojektas.lt/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1345

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/projektu/domains/techninisprojektas.lt/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3536

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/projektu/domains/techninisprojektas.lt/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3543

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/projektu/domains/techninisprojektas.lt/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3556
Architektūros dalis - Techninis projektas

TechninisProjektas.lt

Visi Projektavimo Darbai Vienoje Vietoje​
Pasidalink su draugais:

<<Grįžti į pagrindinį puslapį

Architektūros dalis

Architektūros dalį sudaro šie sprendinių dokumentai:

Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma:

 • – normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta ši Projekto dalis;
 • – bendrieji duomenys: statinio geografinė vieta, funkcinė paskirtis, ryšys su gretimu užstatymu, kultūros paveldo vertybe, klimato sąlygos ir reljefas;
 • – rekonstruojamų ir remontuojamų statinių atveju – esamų statinių architektūrinės būklės įvertinimas, paaiškinimas kaip ji atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus, funkcinę paskirtį;
 • – projektuojamas statinys, statinių sąrašas (kai projektuojami keli statiniai);
 • – pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai;
 • – sanitarinio buitinio darbuotojų aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai;
 • – neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimo sprendiniai;
 • – pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, laiptinių išdėstymo sprendiniai;
 • – pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų) tipai, medžiagos ir jų parinkimo motyvai;
 • – atitvarų šilumos perdavimo koeficientai, pastato (patalpos) šilumos nuostolių suma, energetinio naudingumo klasė;
 • – patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo, mikroklimato (drėgnumo, temperatūros) lygiai ir rodikliai, jų norminių lygių užtikrinimo sprendiniai;
 • – numatoma pastato (pastatų) vidaus aplinkos garso klasė (klasės);
 • – prevencinės civilinės saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonės;
 • – projektinių sprendinių atitiktis Projekto rengimo dokumentams, teritorijų planavimo dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių reikalavimams, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams;
 • – statinio techniniai ir paskirties rodikliai;
 • – statinio atsparumo ugniai laipsnis, gaisro apkrovos kategorija (kai ją nustatyti būtina), gaisrinio pavojingumo klasė;
 • – statinio konstrukcijų atsparumas ugniai;
 • – statinio gaisrinių skyrių plotai;
 • – statinio suskirstymas priešgaisrinėmis užtvaromis;
 • – pastatų (patalpų) ir išorinių įrenginių kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų;
 • – evakuacijos iš statinio kelių ilgių, pločių, evakuacinių išėjimų skaičiaus, evakuacijos laiko iš statinio ir atskirų statinio patalpų skaičiavimai;
 • – angų užpildų priešgaisrinėse atitvarose parinkimas, nurodant jų atsparumą ugniai ir pagrindines technines charakteristikas (sandarinančios tarpinės, uždarymo mechanizmai, automatiniai slenksčiai duryse ir kt.);
 • – statybos produktų, naudojamų vidinių sienų, lubų ir grindų paviršiams įrengti, degumo klasės;
 • – gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbams skirtos priemonės (gaisriniai laiptai, išlipimai ant stogo).

Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Skaičiavimų rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose:

 • – statinio (patalpų) ploto ir tūrio skaičiavimai;
 • – buitinių sanitarinių patalpų plotų parinkimo skaičiavimai;
 • – pastato paskirties rodiklių (kompiuterizuotų darbo vietų, lovų ligoninėse, viešbučiuose, bendrabučiuose, žiūrovų vietų įvairios paskirties salėse, mokinių vietų mokslo įstaigose ir kt.) skaičiavimai;
 • – patalpų natūralaus apšvietimo lygio skaičiavimai.

Techninės specifikacijos.

Sprendinių brėžiniai. Bendruoju atveju parengiami šie brėžiniai:

 • – statinio aukštų planai (M 1:100–M1:200). Aukšto planas – horizontalus pastato aukšto pjūvis langų lygyje arba 1/3 aukšto aukštyje.
 • – architektūriniai pjūviai (M1:100–M1:200) – statinio visumai įvertinti būtini statinio pjūviai. Brėžiniuose pateikiami tik architektūriniai pjūviai, nedetalizuojant atskirų konstrukcijų.
 • – fasadai (M1:100–M1:200). Pateikiami pagrindiniai pastato fasadai, išreiškiantys pastato vaizdą ir architektūrinę idėją.
 • – stogo planas (M1:100–M1:200).

Sąnaudų kiekių žiniaraščiai.